Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

Lillian McDermott: Τα εικονικά πειράματα δεν υποκαθιστούν την "ιδίοις χερσί" εμπειρία.

Η ένωση φυσικών των ΗΠΑ (American Association of Physics Teacher), το 2006,«Γιορτάζοντας τα 75 χρόνια διάκρισης στην ενίσχυση της κατανόησης και της αναγνώρισης της Φυσικής μέσω της διδασκαλίας» ( Celebrating 75 Years of Excellence in Enhancing the Understanding and Appreciation of Physics Through Teaching) απευθύνθηκε σε 75 γνωστούς φυσικούς ερευνητές, δασκάλους φυσικής, συγγραφείς οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, σε 4 ερωτήσεις, κοινές για όλους (για τις αλλαγές με τη μεγαλύτερη απήχηση στη Φυσική τα τελευταία 75 χρόνια - για τις αλλαγές στη Φυσική και στη διδασκαλία της φυσικής τα επόμενα 25 χρόνια - για τις αναμνήσεις τους - αν είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Φυσικής - και τέλος για το αγαπημένο τους χρώμα)
Οι 75 φυσικοί επελέγησαν μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Ένωσης στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Οι απόψεις τους δημοσιεύτηκαν σε ένα μικρό βιβλιαράκι.

Η κ. Lillian C. McDermott
(Professor, Director of the Physics Education Group, University of Washington, Seattle) μας λέει:

Αλλαγές με τη μεγαλύτερη επίδραση κατά το παρελθόν 75 χρόνων
Ίσως η σημαντικότερη θετική αλλαγή στη διδακτική της φυσικής ήταν η μετατόπιση από τη διδασκαλία της φυσικής σαν πληροφορίες που πρέπει να απομνημονεύονται, πειραματικά αποτελέσματα που πρέπει να ελέγχονται, και από προβλήματα που επιλύονται με τύπους και μαθηματικά τεχνάσματα.
Η σημερινή τάση που θέλει φοιτητές με πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της επιστήμης άρχισε στην δεκαετία του 1950 με το NSF και τη χρηματοδότηση από το Κ-12 Σχέδιο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών. Η διερευνητικά προσανατολισμένη προσέγγιση της διδασκαλίας σταδιακά επεκτείνεται στην προπτυχιακή εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, η έρευνα στη διδακτική της Φυσικής, που πραγματοποιείται ανάμεσα στους φοιτητές του πανεπιστημίου, παρακίνησε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων και στρατηγικών, που είναι πιο αποτελεσματικά από τις διαλέξεις για την προώθηση της ενεργητικής μάθησης των μαθητών.
Αν και οι υπολογιστές προσθέτουν μια νέα και εξυπηρετική διάσταση στη διδασκαλία της φυσικής, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ως ένα φτηνό υποκατάστατο από τους καθηγητές για την αντιμετώπιση, από καλύτερη θέση, δυσκολιών με τους μαθητές τους.
Λόγω της ευκολίας, γίνεται υπέρμετρη χρήση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εργασιών που ανατίθενται στο σπίτι και που βαθμολογούνται μέσω υπολογιστή, χάνοντας έτσι το παιδαγωγικό όφελος από τα προσεκτικά γραμμένα προβλήματα και τις λύσεις τους από τους μαθητές στο σπίτι.
Η αντικατάσταση της διδασκαλίας στο εργαστήριο, από υπολογιστές είναι επίσης ανεπιθύμητη. Το εικονικό εργαστήριο πειραμάτων, δεν είναι το καλύτερο και επαρκές υποκατάστατο για την αποκτώμενη «ιδίοις χερσί» εμπειρία.
Οι μαθητές επωφελούνται από την αντιμετώπιση των πραγματικών πειραματικών μετρήσεων των πειραμάτων, παρά με τα ιδανικά έτοιμα παραδείγματα.

Αλλαγές στη φυσική και τη φυσική εκπαίδευση στα επόμενα 25 χρόνια Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη ανάπτυξη του ρόλου της έρευνας στη διδακτική της φυσικής.
Θεωρώ την επιστήμη της διδακτικής, σαν μια τέχνη που αναζητεί και επιδιώκει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί συνολική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι με την έναρξη της διδασκαλίας (όταν οι μαθητές είναι πνευματικά εναργείς) πρέπει να εντοπίζουμε τις εννοιολογικές παρανοήσεις, τους λανθασμένους συλλογισμούς που επιμένουν, να καθορίζομε τον τρόπο αντιμετώπισης τους, και να εξακριβώνουμε τα αποτελέσματα.
Για την αξιοποίηση του έργου των άλλων, που είναι παράδοση για τη Φυσική, απαιτείται η διάχυση των αποτελεσμάτων, σε επαγγελματικές συναντήσεις που μαζεύονται φυσικοί, και με δημοσιεύσεις σε περιοδικά που διαβάζουν φυσικοί.
Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία των Κ-12 καθηγητών της φυσικής και των φυσικών επιστημών. Τα Φυσικά Τμήματα θα πρέπει να δεχθούν μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό το έργο και να το κάνουν καλά.
Εκτός από τις κακές χρήσεις της τεχνολογίας που προαναφέρθηκαν, ανησυχώ για την τάση εισαγωγής διεπιστημονικών μαθημάτων. Μου φαίνεται ότι σε κάθετα δομημένα θέματα, όπως η φυσική, καθένας πρέπει να οικοδομήσει τις έννοιες και τα μαθηματικά που εμπλέκονται βήμα προς βήμα. Αν οι μαθητές δεν αποκτήσουν μια ισχυρή βάση στη φυσική, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την προηγμένη μελέτη σε μεταγενέστερο στάδιο. Φαίνεται καλύτερο να αναβληθούν τα διεπιστημονικά μαθήματα στις επιστήμες, μέχρι οι φοιτητές να έχουν μια ισχυρή βάση σε ένα ή περισσότερους κλάδους.

Μνήμες
Σίγουρα μπορώ να θυμηθώ αρκετά αξέχαστα περιστατικά, αφού οι αναμνήσεις μου είναι ως επί το πλείστον καλές. Είχα την τύχη να εργαστώ στους τομείς (φυσική εκπαίδευση και την έρευνα K-20 προετοιμασίας των καθηγητών) που βρίσκω ενδιαφέροντες και προκλητικούς.
Είχα έναν παραγωγικό περιβάλλον εργασίας.
Άσχημες μνήμες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστώ στην επιθετική και αλαζονική στάση που ορισμένες φορές συναντάς στη κοινότητα των φυσικών.

Είστε αισιόδοξη για το μέλλον της φυσικής;
Αισθάνομαι αισιόδοξα γιατί είμαι κατά βάση αισιόδοξος άνθρωπος.
Μου αρέσει αυτό που κάνω, αλλά και για άλλους φυσικούς που ξέρω τι κάνουν.
Ωστόσο, ανησυχώ για την εμφανή αποτυχία ενός μεγάλου μέρους του κοινού να κατανοήσει τη φύση της επιστήμης, για τη φθίνουσα τάση στην αναζήτηση για την επιστήμη, και την ανάγκη που αισθάνομαι για περισσότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές με προπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ.
Ένα άλλο σημαντικό μέλημα, που δύσκολα αναγνωρίζεται, είναι ότι, η καλή προετοιμασία καθηγητών είναι χρονοβόρα διαδικασία.
Πολλές προσπάθειες φαίνεται να κατευθύνονται προς σε μια "γρήγορη λύση".
Υπάρχει ανάγκη ειδικών μαθημάτων για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στα Φυσικά Τμήματα, με έμφαση στην ανάπτυξη μιας ορθής κατανόησης, τόσο στο περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία της φυσικής.

Το αγαπημένο σας χρώμα
Τα περισσότερα χρώματα μου αρέσουν. Τα χρώματα που μου αρέσει να βλέπω και τα χρώματα που μου αρέσει να φορώ δεν συμπίπτουν αναγκαστικά.

Sto epomeno o Raymond Serway.

Δεν υπάρχουν σχόλια: