Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, που προτείνονται να γίνουν φέτος στα Γυμνάσια (Σχ Ετος 2010-11).


Οι εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται από τη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης να γίνουν στη Φυσική του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2010-11.

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Εργαστηριακές ασκήσεις 1(μέτρηση μήκους – εμβαδού – όγκου) και 2 (μέτρηση βάρους – μάζας – πυκνότητας)
Κεφάλαιο 2: Κινήσεις. Εργαστηριακή άσκηση 4 (μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης)
Κεφάλαιο 3: Πίεση. Εργαστηριακή άσκηση 7 (νόμος Hooke)
Κεφάλαιο 5: Ενέργεια. Δεν προτείνεται εργαστηριακή δραστηριότητα
Κεφάλαιο 6: Θερμότητα. Εργαστηριακή άσκηση 10 (βαθμονόμηση θερμόμετρου)
Κεφάλαιο 7: Αλλαγές κατάστασης. Εργαστηριακή άσκηση 12 (βρασμός)

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. Εργαστηριακή άσκηση 1 (ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις)
Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό ρεύμα. Εργαστηριακές ασκήσεις: 2 (νόμος Ohm), 4 (σύνδεση αντιστατών σε σειρά), 5 (σύνδεση αντιστατών παράλληλα), 6 (διακοπή και βραχυκύκλωμα)
Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν προτείνεται εργαστηριακή δραστηριότητα
Κεφάλαιο 4: Ταλαντώσεις. Εργαστηριακή άσκηση 7 (πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς)
Κεφάλαιο 5: Μηχανικά κύματα. Εργαστηριακή άσκηση 9 (μελέτη κυμάτων- πείραμα 1, όχι η ερώτηση 5)
Κεφάλαιο 6: Φύση και διάδοση του φωτός (δεν προτείνεται εργαστηριακή δραστηριότητα)
Κεφάλαιο 7: Ανάκλαση του φωτός. Δεν προτείνεται εργαστηριακή δραστηριότητα.
Κεφάλαιο 8: Διάθλαση του φωτός. Εργαστηριακή άσκηση 12 (διάθλαση)
Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα. Εργαστηριακή άσκηση 13 (συγκλίνοντες φακοί)

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής που πρέπει να γίνουν στην Α, Β τάξη του Λυκείου φέτος.


Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής που προτείνονται να γίνουν στα Λύκεια (Α, Β τάξη) κατά το σχολικό έτος 2010-11, σύμφωνα με το έγγραφο 114361/Γ2 15 Σεπ 2010 της Διευθ. Σπουδών Δευτ. Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις.
Εργαστηριακή δραστηριότητα.
1η Εργ. Άσκηση Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης ή ανάλογη δραστηριότητα.

1.1. Ευθύγραμμη κίνηση.
Εργαστηριακή δραστηριότητα. Εργαστηριακή άσκηση 2.
Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α) με χαρτοταινία και Multilog.

1.2 Δυναμική σε μία διάσταση

1.3 Δυναμική στο επίπεδο.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο (Εργ. άσκηση7).

1.4 Βαρύτητα.

2.1 Διατήρηση της ορμής.

2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η Εργ. Ασκ. 9. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος.


ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας

3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων (Ώρες διδασκαλίας: 12-14)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.

3.2 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (Ώρες διδασκαλίας: 16-18)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνουν οι δύο εργαστηριακές ασκήσεις:
α) Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή και ωμικό καταναλωτή (2)
β) Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3).

3.3 Ηλεκτρομαγνητισμός (Ώρες διδασκαλίας: 12 – 14)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.

4.1 Μηχανικές ταλαντώσεις Ώρες διδασκαλίας: 2-3
4.1.3 Απλό εκκρεμές.σελ 217-220
Να μη διδαχθούν ως μάθημα. Να διδαχθούν μόνο οι απαραίτητες έννοιες για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

4.2 Κύματα
Να μη διδαχθεί το κεφάλαιο.

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κατεύθυνσης
1. Κινητική θεωρία των αερίων (Ώρες διδασκαλίας: 7-8)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (Εργαστηριακή άσκηση 1).

2. Θερμοδυναμική (Ώρες διδασκαλίας: 13-15)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.

3. Ηλεκτρικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 7)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Γνωριμία με τον παλμογράφο: Επίδειξη φαινομένου επαγωγής. Να γίνει η επίδειξη με τη χρήση του Παλμογράφου. Να γίνει με τα κλασικά όργανα και με το Multilog.
Παρατήρηση
Να γίνει αναφορά ποιοτικά στην αρχή λειτουργίας του παλμογράφου.

4. Μαγνητικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 6)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.

5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (Ώρες διδασκαλίας: 14 – 16)
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Δεν προτείνεται.