Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Το φάσμα της Σελήνης, πριν 40 χρόνια - 20 Ιουλίου 1969 - δυό άνθρωποι πάτησαν στο έδαφος της.

Το φάσμα του φεγγαριού με κοινή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και φράγμα περίθλασης μπροστά στο φακό της μηχανής.