Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Μετατόπιση κηλίδας στον ηλεκτρονικό παλμογράφο Παρατήρηση συνεχούς - εναλλασσόμενης τάσης.

Παρατήρηση συνεχούς – εναλλασσόμενης τάσης στον ηλεκτρονικό παλμογράφο.
Στα επόμενα βήματα η σάρωση είναι εκτός, ενώ έχουμε φροντίσει να έχουμε περίπου την ίδια ενίσχυση στην κατακόρυφη και στην οριζόντια απόκλιση στην ίδια εξωτερικά εφαρμοζόμενη τάση.

Α1) Εφαρμογή συνεχούς τάσης στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης Χ,→ η κηλίδα μετατοπίζεται  δεξιά
Α2) Αλλαγή πολικότητας της συνεχούς τάσης, → η κηλίδα πάει αριστερά
Α3) Εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης Χ, η κηλίδα πάει δεξιά  – αριστερά, αφήνοντας μια οριζόντια γραμμή στην οθόνη

Β1) Εφαρμογή συνεχούς τάσης στα πλακίδια κατακόρυφης  απόκλισης Ψ, → η κηλίδα μετατοπίζεται πάνω.
Β2) Αλλαγή πολικότητας της συνεχούς τάσης στα πλακίδια κατακόρυφης  απόκλισης Ψ,   → η κηλίδα μετατοπίζεται κάτω.
Β3) Εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης στα πλακίδια κατακόρυφης  απόκλισης Ψ, η κηλίδα πάει πάνω – κάτω, αφήνοντας μια κατακόρυφη  γραμμή στην οθόνη.

Γ1) Εφαρμογή συνεχούς τάσης στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης και στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης Ψ, η κηλίδα μετατοπίζεται διαγώνια
Γ2) Εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης Χ και στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης Ψ, η κηλίδα πηγαινοέρχεται διαγώνια, αφήνοντας μια πλάγια γραμμή στην οθόνη του παλμογράφου