Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε, τα μωβ φωτόνια στο φάσμα εκπομπής του ατομικού υδρογόνου.

Οι έγχρωμες γραμμές στο φάσμα εκπομπής του ατομικού υδρογόνου, σε εικονογραφημένη απάντηση.
Θεωρούμε ότι τα «ορατά» φωτόνια έχουν μήκος κύματος από 4000 nm (τα ιώδη) μέχρι 8000 nm (τα κόκκινα) ή με ενέργειες από 1,55 eV περίπου τα κόκκινα μέχρι 3,10 eV περίπου τα ιώδη.
Δίνεται η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου του υδρογόνου
Ε1= - 13,6 eV, η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 300.000 Km/s 
 η σταθερά Plank h = 4,14 10 -15  eV sΔευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Κίνηση Παντού τα πάντα κινούνται. Πόσο μακριά; Απόσταση Πόσο γρήγορα; Ταχύτητα

Από το βιβλίο 
(Φυσική Γ Γυμνασίου:  Βασίλη Καραπαναγιώτη - Νίκου Παπασταματίου – Απόστολου Φέρτη – Χρίστου Χαλέτσου ΟΕΔΒ Αθήνα 2000)

3.1 Κίνηση
Παντού τα πάντα κινούνται
Κίνηση σημαίνει αλλαγή θέσης
Αλλαγή θέσης και μετατόπιση
Χρόνος και κίνηση
Η περιγραφή της κίνησης

3.2 Κίνηση: Πόσο μακριά και πόσο γρήγορα
Πόσο μακριά; Απόσταση
Πόσο γρήγορα – Ταχύτητα
Μονάδες ταχύτητας
Κατά μέσο όρο ή μέση ταχύτητα

Ερωτήσεις και προβλήματα 

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Τα έξυπνα πουλιά ξέρουν που πατάνε


Smart Birds
This picture shows birds that may have been peeking through the windows of physics classes.
They have learned about standing waves and basic electricity.
They crowd as close as possible to the position of least motion at the node occurring at the pole and spread out in roughly inverse proportion to the harmonic amplitude of the mechanical motion of the wire.
Thus, most of the birds avoid the extreme vibration of the antinode of the fundamental mode of vibration.
(The photograph shows only about one-quarter of a wavelength. If it zoomed out to show three poles, the birds would be barely visible)
Also, they sit only on the 13.200- volt distribution line, avoiding the 138.000-volt transmission line, which would provide a much higher and possibly dangerous gradient across the height of a bird.
Another good reason to avoid the higher wire is the slightly higher wind velocities at the slightly higher altitude.


Η φωτογραφία  δείχνει μερικά  πουλιά που μπορεί να έχουν κρυφοκοιτάζει μέσα από τα παράθυρα των τάξεων φυσικής.
Έχουν μάθει για στάσιμα κύματα και βασικό ηλεκτρισμό.
Συνωστίζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη θέση της ελάχιστης κίνησης κοντά στον δεσμό στην κολώνα  και απλώνονται  περίπου αντιστρόφως ανάλογα με το  πλάτος  της μηχανικής κίνησης του σύρματος.
Έτσι, τα περισσότερα από τα πουλιά  αποφεύγουν την  ακραία δόνηση της κοιλίας του θεμελιώδους τρόπου ταλάντωσης του σύρματος της γραμμής..
(Η φωτογραφία δείχνει μόνο περίπου το ένα τέταρτο του μήκους κύματος.
Εάν γίνονταν zoom ώστε  να φανούν  τρεις κολώνες,  τα πουλιά μόλις που θα διακρίνονταν)
Ακόμη, κάθονται μόνο στη γραμμή διανομής των 13.200 βολτ,  αποφεύγοντας την γραμμή μεταφοράς των 138.000 βολτ,  η οποία παράγει  μια  πολύ υψηλότερη και ενδεχομένως επικίνδυνη διαφορά δυναμικού (ένταση ηλεκτρικού πεδίου = ΔVx) κατά μήκος του ύψους ενός πουλιού.
Ένας άλλος καλός λόγος για να αποφευχθεί το υψηλότερο σύρμα είναι οι ελαφρώς υψηλότερες ταχύτητες ανέμου στο κάπως μεγαλύτερο υψόμετρο της υπερκείμενης  γραμμής.

(Περιοδικό The Physics Teacher Φεβρουάριος 2008).

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Μηχανικός παλμογράφος επιδείξεως

Μηχανικός παλμογράφος επιδείξεως

Άρθρο του Χρήστου Κουμέλη, Επιμελητού Εργαστηρίου Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο περιοδικό Φυσικός Κόσμος (τεύχος 26 Οκτ. Νοεμ. 1971)Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρική ισχύς από ένα "άτυχο" βιβλίο Φυσικής Γυμνασίου.Από τη Φυσική Γ Γυμνασίου των Βασίλη Καραπαναγιώτη, Νίκου Παπασταματίου, Απόστολου Φέρτη, Χρίστου Χαλέτσου – ΥΠΕΠΘ –ΠΙ ΟΕΔΒ Αθήνα 2000, 

 το κεφάλαιο Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρική ισχύς 
 με επιμέρους παραγράφους
Αντιστάσεις και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας 
 Το φαινόμενο Joule 
Υπολογισμός ηλεκτρικής ενέργειας 
 Η ηλεκτρική ισχύς 
Μονάδες ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας 
Βραχυκύκλωμα – Ασφάλειες 
 Ερωτήσεις και προβλήματα 

Το βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, εκδόθηκε την ίδια χρονιά μαζί το προγενέστερο βιβλίο του σημερινού βιβλίου που διδάσκεται σήμερα στα Γυμνάσια. Δυστυχώς ένα τόσο καλά προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών του Γυμνασίου δεν είχε την πορεία που του άξιζε. Έτσι φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση που σχεδόν το 1/3 των σελίδων του διδασκομένου σήμερα βιβλίο να είναι εκτός διδακτέας ύλης.