Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Κίνηση Παντού τα πάντα κινούνται. Πόσο μακριά; Απόσταση Πόσο γρήγορα; Ταχύτητα

Από το βιβλίο 
(Φυσική Γ Γυμνασίου:  Βασίλη Καραπαναγιώτη - Νίκου Παπασταματίου – Απόστολου Φέρτη – Χρίστου Χαλέτσου ΟΕΔΒ Αθήνα 2000)

3.1 Κίνηση
Παντού τα πάντα κινούνται
Κίνηση σημαίνει αλλαγή θέσης
Αλλαγή θέσης και μετατόπιση
Χρόνος και κίνηση
Η περιγραφή της κίνησης

3.2 Κίνηση: Πόσο μακριά και πόσο γρήγορα
Πόσο μακριά; Απόσταση
Πόσο γρήγορα – Ταχύτητα
Μονάδες ταχύτητας
Κατά μέσο όρο ή μέση ταχύτητα

Ερωτήσεις και προβλήματα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: