Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

You start Physics. Τι είναι η Φυσική;Γιατί να μάθουμε Φυσική;

WHY DO WE STUDY PHYSICS…?What is physics about? It’s about you!
Why do we study physics…?
Physics tells you how the universe works…

You can do Physics!
Observing - Noting and drawing
Making measurements -Predicting, what’s going to happens
Testing – were you right? - Doing experiments
Having ideas - Having theories

Learning Physics will help you understand how things work
Computers - Synthesizers - Lasers -Rockets- Radios- Televisions Magnets

Studying Physics will tell you about ...
Electricity
Heat
Waves
Colour
Movement
Atoms
Molecules
Light
Sound
Energy

If you like Physics you could become a
Engineer
Nurse
Designer
Architect
Photographer
Mechanic
Astronaut
Technician
Electrician

Physics is one way you could look at the world

και σε ελεύθερη μετάφραση:
Γιατί, λοιπόν, να μελετήσουμε Φυσική;Τι είναι η φυσική; Είναι για σας!
Η Φυσική μας λέει πώς λειτουργεί το σύμπαν ...

Τι κάνουμε στη Φυσική;
Παρατηρούμε - Σημειώνουμε και σχεδιάζουμε
Κάνουμε μετρήσεις - Προλέγουμε τι θα συμβεί
Ελέγχουμε αν προβλέψαμε σωστά - Κάνουμε πειράματα
Αναζητούμε ιδέες - Κατασκευάζουμε θεωρίες

Μαθαίνοντας Φυσική θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς λειτουργούν :
οι Υπολογιστές - τα Συνθεσάιζερ
τα Λέιζερ - οι Πύραυλοι
τα Ραδιόφωνα -οι Τηλεοράσεις
οι Μαγνήτες

Σπουδάζοντας τη Φυσική θα σας μιλήσουν για ....
τον Ηλεκτρισμό
τη Θερμότητα
τα Κύματα
τα Χρώματα
την Κίνηση
τα Άτομα
τα Μόρια
το Φως
τον Ήχο
την Ενέργεια
(από τα γνωστά και ελκυστικά στα δυσνόητα- η ενέργεια ...ακαταλληλότερη)

Αν σας αρέσει η Φυσική σας μια μέρα μπορεί να σας δούμε:
Μηχανικούς
Νοσοκόμους-ες
Designer
Αρχιτέκτονες -νισες
Φωτογράφους
Μηχανικούς
Αστροναύτες (Εξάπτει τη φαντασία)
Τεχνικούς
Ηλεκτρολόγους
(δεν λέει για μαθηματικούς, δάσκαλους, φυσικούς, χημικούς, γιατρούς, δημοσιογράφους)

Η Φυσική είναι ένας τρόπος να δούμε τον κόσμο, κατανοώντας τα μυστικά της Φύσης.
(Σημείωση μεταφραστή: Με το μαλακό, χαλαρά μην παρασύρετε κόσμο και γίνουν Φυσικοί)

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Παράρτημα στο μικρό κελλάρι για αναρτήσεις φυσικής

Σε συνεργασία με το μικρό κελλάρι
για ότι πλεονάζει εκεί.