Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Ερωτήσεις (πειράματα) σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα (μπαταρία και λαμπάκια)

.........................................................................................................................................................