Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Δισέλιδος χάρτης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Από το πολύ ωραίο βιβλίο "Physics for You" (New National Curriculum Edition for GCSE) του Keith Johnson ένας εικονογραφημένος κατοπιστικός δισέλιδος πίνακας με την ταξινόμηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Σε κάθε κατηγορία οι πηγές, οι ανιχνευτές, και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Πώλ Χιούιτ: Η πιο ευχάριστη ανάμνηση ότι δίδαξα χρόνο με το το χρόνο, πάνω από χίλιους σπουδαστές.

Η Ένωση Δασκάλων Φυσικής των ΗΠΑ (American Association of Physics Teacher), το 2006,« Γιορτάζοντας τα 75 χρόνια διάκρισης στην ενίσχυση της κατανόησης και της αναγνώρισης της Φυσικής μέσω της διδασκαλίας»
(Celebrating 75 Years of Excellence in Enhancing the Understanding and Appreciation of Physics Through Teaching)
απευθύνθηκε σε 75 γνωστούς φυσικούς ερευνητές, δασκάλους φυσικής, συγγραφείς οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, σε 4 ερωτήσεις, λίγο πολύ κοινές για όλους(για τις αλλαγές με τη μεγαλύτερη απήχηση στη Φυσική τα τελευταία 75 χρόνια, για τις αλλαγές στη Φυσική και στη διδασκαλία της φυσικής τα επόμενα 25 χρόνια, για τις αναμνήσεις τους, αν είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Φυσικής, και τέλος για το αγαπημένο τους χρώμα)Οι 75 φυσικοί επελέγησαν μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Ένωσης στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
Σήμερα η συνέντευξη με τον Paul Hewitt

Paul G. Hewitt
Physics Instructor Emeritus, City College of San Francisco, CA

Αλλαγές με τη μεγαλύτερη επίδραση τα τελευταία 75 χρόνια
Θετικές επιπτώσεις: Μια μεγάλη αλλαγή στη Φυσική τα τελευταία 75 χρόνια έγινε στο ποσοστό των μαθητών που σπουδάζουν Φυσική. Αυτό οφείλεται στο Νόμο GI, λίγοι μαθητές σπούδαζαν Φυσική πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ακόμη ότι υπήρχαν λιγότερες σειρές μαθημάτων, όχι αυστηρά επιστημονικών. Αυτό πλέον έχει αλλάξει, καθώς η Φυσική έκανε το δικό της δρόμο, προς το κυρίαρχο επικρατούν εκπαιδευτικό ρεύμα.
Αρνητικές επιπτώσεις: Πριν 75 χρόνια τα εκπαιδευτικά βιβλία Φυσικής έδιναν ποιοτική και ποσοτική έμφαση στην παρουσίαση των εννοιών και στην ανάπτυξη των ενοτήτων. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ποιοτική έμφαση ελαττώθηκε, η σειρά των μαθημάτων Φυσικής μοιάζει να είναι σειρά μαθημάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Αλλαγές στη Φυσική και στη διδασκαλία της Φυσικής τα επόμενα 25 χρόνια.
Θετικές αλλαγές: Βλέπω να συμβαίνει μια στροφή στην Εκπαίδευση, κάτι που ξεκίνησε ήδη παγκοσμίως. Η Φυσική θα είναι πρώτη στην ακολουθία της Επιστήμης στην Εκπαίδευση, το θεμέλιο. Μετά τη Φυσική (δεύτερος όρος ακολουθίας) η Χημεία, στη συνέχεια η Μοριακή Βιολογία.
Αρνητικές αλλαγές: Όσοι διδάσκουν Φυσική στο Λύκειο (High School) θα αντισταθούν σε αυτή την αντιστροφή, γιατί θα χάσουν το αυξημένο κύρος τους (elevated status), και την ευχαρίστηση να διδάσκουν σε μικρές τάξεις τους καλύτερους και πιο προικισμένους μαθητές.

Αναμνήσεις
Η καλύτερη ανάμνηση μου, η χαρά της διδασκαλίας των Εννοιών της Φυσικής σε πάνω από 1.000 σπουδαστές, χρόνο με το χρόνο, που επέλεγαν τη σειρά των μαθημάτων «Έννοιες Φυσικής» στο Κολέγιο του San Francisco.
Η πιο άσχημη ανάμνηση, η εκκαθάριση του γραφείου μου, στη συνταξιοδότηση.
Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της Φυσικής;
Αισθάνομαι αισιόδοξος για το μέλλον της Φυσικής, γιατί η μάθηση μπορεί κα γίνει πλέον και από απόσταση. Υπάρχουν προαιρετικές, εναλλακτικές διαδρομές μάθησης μέσω του διαδικτύου, που δεν υπήρχαν μέχρι πρόσφατα. Επειδή η Φυσική είναι το κέντρο της Επιστήμης, θα αναπτύσσεται καθώς το γενικότερο ενδιαφέρον θα αυξάνεται.

Το χρώμα που σας αρέσει.
Για τα ρούχα ένδυσης το μπλέ. Για τα αυτοκίνητα το κυανό. Σε γενικές γραμμές το ιώδες. Ειδικότερα ο συνδυασμός του κόκκινου και του ιώδους, τα δυο άκρα του ορατού φάσματος, όπως στις θαμνώδεις μπουκαμβίλιες, για παράδειγμα.

Η συνέντευξη στο αρχικό αμερικάνικο κείμενο

Οι απαντήσεις της Lillian McDermott

(Στην εισαγωγή του βιβλίου «Οι Έννοιες της Φυσικής» - Τόμος Ι – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ο Πώλ Χιούιτ απευθύνεται στον σπουδαστή με τούτα τα λόγια:
Προς το Σπουδαστή
Η φυσική μπορεί να είναι μια διασκεδαστική εμπειρία. Ιδιαίτερα η σοβαρή φυσική, όταν παρουσιάζεται με μη μαθηματική γλώσσα και με τρόπο προσγειωμένο. Χαίρομαι τη Φυσική κι ελπίζω να σας μεταδώσω τον ενθουσιασμό μου, καθώς θα σας μιλώ γι’ αυτήν στα επόμενα 35 κεφάλαια. Αν αρχίσετε να ανακαλύπτετε τη φυσική μέσα σε τούτο το βιβλίο, ελπίζω ότι σύντομα θα αντιληφθείτε πως ανακαλύπτετε τη φυσική που υπάρχει σε ό,τι κάνετε ή βλέπετε.
Επειδή στο βιβλίο αυτό η φυσική δεν αναπτύσσεται σαν εφαρμογή των μαθηματικών, δε χρειάζεται υπολογιστή (πράξεων). Τα περισσότερα προβλήματα στο τέλος των κεφαλαίων είναι ασκήσεις σχετικά με τη σημασία και τις συνέπειες των ιδεών της φυσικής – χρησιμοποιώντας τη γλώσσα – και όχι με αλγεβρικούς χειρισμούς και υπολογισμούς. Αν έχετε . πάντως, κάποιον υπολογιστή, κρατήστε τον! Όταν ανακαλύψετε πως η φυσική είναι γοητευτική, ίσως την παρακολουθήσετε σε κάποιο ανώτερο επίπεδο και τότε μπορεί να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για την κατανόηση της φυσικής.
Χαρείτε την ! Πωλ Γκ. Χιούιτ

Σχετικός Σύνδεσμος

Ο Φυσικός Κόσμος: Αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο - Τεύχος 52 - Νοέμβριος1975
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

Lillian McDermott: Τα εικονικά πειράματα δεν υποκαθιστούν την "ιδίοις χερσί" εμπειρία.

Η ένωση φυσικών των ΗΠΑ (American Association of Physics Teacher), το 2006,«Γιορτάζοντας τα 75 χρόνια διάκρισης στην ενίσχυση της κατανόησης και της αναγνώρισης της Φυσικής μέσω της διδασκαλίας» ( Celebrating 75 Years of Excellence in Enhancing the Understanding and Appreciation of Physics Through Teaching) απευθύνθηκε σε 75 γνωστούς φυσικούς ερευνητές, δασκάλους φυσικής, συγγραφείς οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, σε 4 ερωτήσεις, κοινές για όλους (για τις αλλαγές με τη μεγαλύτερη απήχηση στη Φυσική τα τελευταία 75 χρόνια - για τις αλλαγές στη Φυσική και στη διδασκαλία της φυσικής τα επόμενα 25 χρόνια - για τις αναμνήσεις τους - αν είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Φυσικής - και τέλος για το αγαπημένο τους χρώμα)
Οι 75 φυσικοί επελέγησαν μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Ένωσης στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Οι απόψεις τους δημοσιεύτηκαν σε ένα μικρό βιβλιαράκι.

Η κ. Lillian C. McDermott
(Professor, Director of the Physics Education Group, University of Washington, Seattle) μας λέει:

Αλλαγές με τη μεγαλύτερη επίδραση κατά το παρελθόν 75 χρόνων
Ίσως η σημαντικότερη θετική αλλαγή στη διδακτική της φυσικής ήταν η μετατόπιση από τη διδασκαλία της φυσικής σαν πληροφορίες που πρέπει να απομνημονεύονται, πειραματικά αποτελέσματα που πρέπει να ελέγχονται, και από προβλήματα που επιλύονται με τύπους και μαθηματικά τεχνάσματα.
Η σημερινή τάση που θέλει φοιτητές με πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της επιστήμης άρχισε στην δεκαετία του 1950 με το NSF και τη χρηματοδότηση από το Κ-12 Σχέδιο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών. Η διερευνητικά προσανατολισμένη προσέγγιση της διδασκαλίας σταδιακά επεκτείνεται στην προπτυχιακή εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, η έρευνα στη διδακτική της Φυσικής, που πραγματοποιείται ανάμεσα στους φοιτητές του πανεπιστημίου, παρακίνησε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων και στρατηγικών, που είναι πιο αποτελεσματικά από τις διαλέξεις για την προώθηση της ενεργητικής μάθησης των μαθητών.
Αν και οι υπολογιστές προσθέτουν μια νέα και εξυπηρετική διάσταση στη διδασκαλία της φυσικής, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ως ένα φτηνό υποκατάστατο από τους καθηγητές για την αντιμετώπιση, από καλύτερη θέση, δυσκολιών με τους μαθητές τους.
Λόγω της ευκολίας, γίνεται υπέρμετρη χρήση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εργασιών που ανατίθενται στο σπίτι και που βαθμολογούνται μέσω υπολογιστή, χάνοντας έτσι το παιδαγωγικό όφελος από τα προσεκτικά γραμμένα προβλήματα και τις λύσεις τους από τους μαθητές στο σπίτι.
Η αντικατάσταση της διδασκαλίας στο εργαστήριο, από υπολογιστές είναι επίσης ανεπιθύμητη. Το εικονικό εργαστήριο πειραμάτων, δεν είναι το καλύτερο και επαρκές υποκατάστατο για την αποκτώμενη «ιδίοις χερσί» εμπειρία.
Οι μαθητές επωφελούνται από την αντιμετώπιση των πραγματικών πειραματικών μετρήσεων των πειραμάτων, παρά με τα ιδανικά έτοιμα παραδείγματα.

Αλλαγές στη φυσική και τη φυσική εκπαίδευση στα επόμενα 25 χρόνια Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη ανάπτυξη του ρόλου της έρευνας στη διδακτική της φυσικής.
Θεωρώ την επιστήμη της διδακτικής, σαν μια τέχνη που αναζητεί και επιδιώκει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί συνολική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι με την έναρξη της διδασκαλίας (όταν οι μαθητές είναι πνευματικά εναργείς) πρέπει να εντοπίζουμε τις εννοιολογικές παρανοήσεις, τους λανθασμένους συλλογισμούς που επιμένουν, να καθορίζομε τον τρόπο αντιμετώπισης τους, και να εξακριβώνουμε τα αποτελέσματα.
Για την αξιοποίηση του έργου των άλλων, που είναι παράδοση για τη Φυσική, απαιτείται η διάχυση των αποτελεσμάτων, σε επαγγελματικές συναντήσεις που μαζεύονται φυσικοί, και με δημοσιεύσεις σε περιοδικά που διαβάζουν φυσικοί.
Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία των Κ-12 καθηγητών της φυσικής και των φυσικών επιστημών. Τα Φυσικά Τμήματα θα πρέπει να δεχθούν μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό το έργο και να το κάνουν καλά.
Εκτός από τις κακές χρήσεις της τεχνολογίας που προαναφέρθηκαν, ανησυχώ για την τάση εισαγωγής διεπιστημονικών μαθημάτων. Μου φαίνεται ότι σε κάθετα δομημένα θέματα, όπως η φυσική, καθένας πρέπει να οικοδομήσει τις έννοιες και τα μαθηματικά που εμπλέκονται βήμα προς βήμα. Αν οι μαθητές δεν αποκτήσουν μια ισχυρή βάση στη φυσική, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την προηγμένη μελέτη σε μεταγενέστερο στάδιο. Φαίνεται καλύτερο να αναβληθούν τα διεπιστημονικά μαθήματα στις επιστήμες, μέχρι οι φοιτητές να έχουν μια ισχυρή βάση σε ένα ή περισσότερους κλάδους.

Μνήμες
Σίγουρα μπορώ να θυμηθώ αρκετά αξέχαστα περιστατικά, αφού οι αναμνήσεις μου είναι ως επί το πλείστον καλές. Είχα την τύχη να εργαστώ στους τομείς (φυσική εκπαίδευση και την έρευνα K-20 προετοιμασίας των καθηγητών) που βρίσκω ενδιαφέροντες και προκλητικούς.
Είχα έναν παραγωγικό περιβάλλον εργασίας.
Άσχημες μνήμες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστώ στην επιθετική και αλαζονική στάση που ορισμένες φορές συναντάς στη κοινότητα των φυσικών.

Είστε αισιόδοξη για το μέλλον της φυσικής;
Αισθάνομαι αισιόδοξα γιατί είμαι κατά βάση αισιόδοξος άνθρωπος.
Μου αρέσει αυτό που κάνω, αλλά και για άλλους φυσικούς που ξέρω τι κάνουν.
Ωστόσο, ανησυχώ για την εμφανή αποτυχία ενός μεγάλου μέρους του κοινού να κατανοήσει τη φύση της επιστήμης, για τη φθίνουσα τάση στην αναζήτηση για την επιστήμη, και την ανάγκη που αισθάνομαι για περισσότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές με προπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ.
Ένα άλλο σημαντικό μέλημα, που δύσκολα αναγνωρίζεται, είναι ότι, η καλή προετοιμασία καθηγητών είναι χρονοβόρα διαδικασία.
Πολλές προσπάθειες φαίνεται να κατευθύνονται προς σε μια "γρήγορη λύση".
Υπάρχει ανάγκη ειδικών μαθημάτων για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στα Φυσικά Τμήματα, με έμφαση στην ανάπτυξη μιας ορθής κατανόησης, τόσο στο περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία της φυσικής.

Το αγαπημένο σας χρώμα
Τα περισσότερα χρώματα μου αρέσουν. Τα χρώματα που μου αρέσει να βλέπω και τα χρώματα που μου αρέσει να φορώ δεν συμπίπτουν αναγκαστικά.

Sto epomeno o Raymond Serway.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

Να και αν γυρίζει, να και αν δεν γυρίζει!

(αντιγραφή από το ιστολόγιο: εντός εκτός εναλλάξ)

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Μαγνητική ασπίδα για το σκάφος της επανδρωμένης αποστολής στον Άρη

Το σκάφος της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στον Αρη θα μπορούσε να προστατευτεί από την επικίνδυνη ακτινοβολία του διαστήματος με ένα σύστημα που μιμείται το μαγνητικό πεδίο της Γης, ανακοίνωσαν Βρετανοί μηχανικοί.
Το ταξίδι μέχρι τον Αρη και πίσω θα διαρκέσει το λιγότερο 18 μήνες και η NASA εκτιμά ότι η ακτινοβολία στην οποία θα εκτίθενται οι αστροναύτες αρκεί για να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου κατά 40%.
Τα πρωτόνια του ηλιακού ανέμου και τα υποατομικά σωματίδια της κοσμικής ακτινοβολίας διαπερνούν τα τοιχώματα των διαστημικών σκαφών και προκαλούν βλάβες στο DNA και τους ιστούς.
Το 2001, αναφέρει το AFP, έρευνα NASA εντόπισε τουλάχιστον 39 πρώην αστροναύτες της που είχαν εμφανίσει πρόωρο καταρράκτη λόγω του βομβαρδισμού από σωματίδια.
Η κοσμική ακτινοβολία είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με ειδικά υλικά στο περίβλημα των σκαφών, όμως τα πρωτόνια του ηλιακού ανέμου θα παρέμεναν επικίνδυνα.
Τώρα, ερευνητές της εταιρείας Rutherford Appleton Laboratory στην Οξφόρδη παρουσιάζουν την ιδέα τους για μια συσκευή που θα παράγει ένα δίπολο μαγνητικό πεδίο γύρω από το διαστημόπλοιο, το οποίο θα εκτρέπει τα σωματίδια όπως το μαγνητικό πεδίο που προστατεύει τη Γη.
Οι λεπτομέρειες της διάταξης παραμένουν μυστικές μέχρι να εξεταστούν οι σχετικές αιτήσεις για πατέντες, ωστόσο οι μηχανικοί της εταιρείας εκτιμούν ότι το βάρος -ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τις διαστημικές αποστολές- θα περιορίζεται σε μερικούς τόνους.
Μια μικρή πειραματική συσκευή που βασίστηκε στην ιδέα έχει ήδη δοκιμαστεί σε προσομοίωση ηλιακής καταιγίδας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Αν και οι περισσότεροι φυσικοί μέχρι σήμερα εκτιμούσαν ότι το μαγνητικό πεδίο θα έπρεπε να έχει μέγεθος εκατοντάδων χιλιομέτρων για να παρέχει επαρκή προστασία, η νέα «μίνι μαγνητόσφαιρα» αρκεί να έχει διάμετρο μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα, εκτιμούν οι ερευνητές.
Πάντως ακόμα και σε αυτές της διαστάσεις η μαγνητική ασπίδα θα μπορούσε να επηρεάσει τους αστροναύτες και γι' αυτό η συσκευή που παράγει το πεδίο θα πρέπει να ταξιδεύει σε διαφορετικό, συνοδό σκάφος.
Η έρευνα παρουσιάζεται στην εξειδικευμένη επιθεώρηση Plasma Physics and Controlled Fusion.
ΠΗΓΗ: in.gr

Υπερβολές ενισχυτικής και αποσβετικής συμβολής


Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Οδηγίες για τη διδασκαλία στα Γυμνάσια

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 26/2008) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθημάτων και των τριών τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου. Συγκεκριμένα:

ΠΗΓΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od1_11_08_932.php

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Αφού κλείσουμε το ρεύμα, αλλάζουμε τη λάμπα.


http://view.break.com/597833 - Watch more free videos

Ο ηλεκτρισμός ΔΕΝ προειδοποιεί!
Δεν είναι σκυλί να γαυγίσει, πριν δαγκώσει!

Τι άλλαξε στα 14 χρόνια;

Μεσολάβησε η μεταρρύθμιση (κατ' άλλους απορύθμιση Αρσένη)
Τα εξεταζόμενα μαθήματα όσα σχεδόν και τα διδασκόμενα.
Τα θέματα έγιναν όντως πιο κριτικά, εξαφανίστηκε για πολλά μαθήματα "το μαθαίνω το μάθημα απ΄έξω".
Αργότερα τα εξεταζόμενα μαθήματα έγιναν 9, μετά περιορίστηκαν στα 6, καταργήθηκαν οι πανελλήνιες στην Β τάξη, έτσι η Φυσική κατεύθυνσης της Β Λυκείου δεν χρειάζεται (εξάλλου τόσο σημαντική είναι η θερμοδυναμική, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο ενδιαφέρον;)
Οι ώρες της Φυσικής των δεσμών από 5 έγιναν τρεις, η ύλη περιορίστηκε σε ταλαντώσεις, κύματα, μηχανική στερεού, με αποτέλεσμα αφού η θεωρία περιορίστηκε να δυσκολέψωμε τις ασκήσεις.
Χάθηκαν τα εναλλασσόμενα ρεύματα, τα κυκλώματα του συνεχούς, οι στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικής, τα πεδία δυνάμεων, οι κρούσεις με το θεώρημα ώθησης ορμής, (όπως είναι τώρα στην Γ Λυκείου γυρίσαμε στην εποχή του Αλκίνοου) η εξεταζόμενη θερμοδυναμική.
Η Χημεία χτυπήθηκε κατακέφαλα. Απορώ τι γνώσεις Χημείας έχουν οι εισαγόμενοι στο Χημικό, στο Φυσικό, στη Γεωπονία, στα Πολυτεχνεία, σε ΤΕΙ
Η τεχνική εκπαίδευση που αλλού είναι ακμάζουσα, εδώ κάθε τρεις και λίγο αναμορφώνεται και επανασχεδιάζεται, ούτε εκτροπή του Αχελώου να ήταν. Ακόμα να βρεί το δρόμο της.
Τώρα ας πω και μερικές "καλές" κουβέντες για τα θέματα των Μαθηματικών των Πανελληνίων. Θέματα που λίγη σχέση έχουν με το σχολικό βιβλίο, αλλά παρόμοια υπάρχουν σε βοηθήματα. Προσωπικά διδάχτηκα στο Φυσικό Αθήνας πολλά μαθηματικά επί τρία χρόνια (Ανάλυση, Γεωμετρία, Άλγεβρα στο πρώτο έτος, Διαφορικές, Πιθανότητες, Αριθμητική Ανάλυση στο
δεύτερο, Μιγαδικές και δε θυμάμαι τι άλλο στο τρίτο, που περνούσα με βαθμούς πάνω του 7 σε εποχές 1970-75)
Ε λοιπόν, κοιταζοντας τα θέματα των πανελληνίων, μου φαίνονται κάθε χρόνο όλο και πιο κινέζικα. Και αναρωτιέμαι σε ποιόν και σε τι θα χρησιμέυσουν αυτά.
Πριν δυο χρόνια που έδινε εξετάσεις στενό συγγενικό μου πρόσωπο, όταν είδα τα θέματα των μαθηματικών (αλλά και της Φυσικής γενικής παιδείας που τον παρότρυνα να δηλώσει) καταλαχτάρησα. Τι ολόκληρωμα επί ολοκληρώματος και αντιστρόφου συναρτήσεως, με σύνθετη επί συνθέτου παραγώγησης ήταν αυτό; Από γρίφο σε γρίφο και από ιερογλυφικό σε ιερογλυφικό πήγαινε το κείμενο.Χάθηκε μια εξίσωση να εξετάσουν τη συνέχεια, τα ακρότατα, να κάνουν τη γραφική παράσταση και να τελειώνει το σκηνικό;
Τι επιτέλους μαθηματικά θα κάνουν στο Πανεπιστήμιο του πρώτου έτους;
Με ανησυχία τηλεφώνησα στον μαθηματικό, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι: Ναι τέτοια θέματα βάζουν πλέον, και να μην ανησυχώ γιατί είχαν ασχοληθεί αρκετά.
Και λες έχει το ΥΠΕΠΘ επίσημο βιβλίο μαθηματικών. Γιατί τα θέματα ταιριάζουν φέτος στο τάδε βοήθημα, πέρισυ στο άλλο, κοκ.;;
Σαν να πας σε ζαχαροπλαστείο να φας παγωτό, και να σου φέρουν παγωτό από το απέναντι ζαχαροπλαστείο. Ε την επόμενη φορά θα πας στο απέναντι που έχει καλύτερη θέα γενικώς