Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Δισέλιδος χάρτης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Από το πολύ ωραίο βιβλίο "Physics for You" (New National Curriculum Edition for GCSE) του Keith Johnson ένας εικονογραφημένος κατοπιστικός δισέλιδος πίνακας με την ταξινόμηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Σε κάθε κατηγορία οι πηγές, οι ανιχνευτές, και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: