Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Πώλ Χιούιτ: Η πιο ευχάριστη ανάμνηση ότι δίδαξα χρόνο με το το χρόνο, πάνω από χίλιους σπουδαστές.

Η Ένωση Δασκάλων Φυσικής των ΗΠΑ (American Association of Physics Teacher), το 2006,« Γιορτάζοντας τα 75 χρόνια διάκρισης στην ενίσχυση της κατανόησης και της αναγνώρισης της Φυσικής μέσω της διδασκαλίας»
(Celebrating 75 Years of Excellence in Enhancing the Understanding and Appreciation of Physics Through Teaching)
απευθύνθηκε σε 75 γνωστούς φυσικούς ερευνητές, δασκάλους φυσικής, συγγραφείς οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, σε 4 ερωτήσεις, λίγο πολύ κοινές για όλους(για τις αλλαγές με τη μεγαλύτερη απήχηση στη Φυσική τα τελευταία 75 χρόνια, για τις αλλαγές στη Φυσική και στη διδασκαλία της φυσικής τα επόμενα 25 χρόνια, για τις αναμνήσεις τους, αν είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Φυσικής, και τέλος για το αγαπημένο τους χρώμα)Οι 75 φυσικοί επελέγησαν μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Ένωσης στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
Σήμερα η συνέντευξη με τον Paul Hewitt

Paul G. Hewitt
Physics Instructor Emeritus, City College of San Francisco, CA

Αλλαγές με τη μεγαλύτερη επίδραση τα τελευταία 75 χρόνια
Θετικές επιπτώσεις: Μια μεγάλη αλλαγή στη Φυσική τα τελευταία 75 χρόνια έγινε στο ποσοστό των μαθητών που σπουδάζουν Φυσική. Αυτό οφείλεται στο Νόμο GI, λίγοι μαθητές σπούδαζαν Φυσική πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ακόμη ότι υπήρχαν λιγότερες σειρές μαθημάτων, όχι αυστηρά επιστημονικών. Αυτό πλέον έχει αλλάξει, καθώς η Φυσική έκανε το δικό της δρόμο, προς το κυρίαρχο επικρατούν εκπαιδευτικό ρεύμα.
Αρνητικές επιπτώσεις: Πριν 75 χρόνια τα εκπαιδευτικά βιβλία Φυσικής έδιναν ποιοτική και ποσοτική έμφαση στην παρουσίαση των εννοιών και στην ανάπτυξη των ενοτήτων. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ποιοτική έμφαση ελαττώθηκε, η σειρά των μαθημάτων Φυσικής μοιάζει να είναι σειρά μαθημάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Αλλαγές στη Φυσική και στη διδασκαλία της Φυσικής τα επόμενα 25 χρόνια.
Θετικές αλλαγές: Βλέπω να συμβαίνει μια στροφή στην Εκπαίδευση, κάτι που ξεκίνησε ήδη παγκοσμίως. Η Φυσική θα είναι πρώτη στην ακολουθία της Επιστήμης στην Εκπαίδευση, το θεμέλιο. Μετά τη Φυσική (δεύτερος όρος ακολουθίας) η Χημεία, στη συνέχεια η Μοριακή Βιολογία.
Αρνητικές αλλαγές: Όσοι διδάσκουν Φυσική στο Λύκειο (High School) θα αντισταθούν σε αυτή την αντιστροφή, γιατί θα χάσουν το αυξημένο κύρος τους (elevated status), και την ευχαρίστηση να διδάσκουν σε μικρές τάξεις τους καλύτερους και πιο προικισμένους μαθητές.

Αναμνήσεις
Η καλύτερη ανάμνηση μου, η χαρά της διδασκαλίας των Εννοιών της Φυσικής σε πάνω από 1.000 σπουδαστές, χρόνο με το χρόνο, που επέλεγαν τη σειρά των μαθημάτων «Έννοιες Φυσικής» στο Κολέγιο του San Francisco.
Η πιο άσχημη ανάμνηση, η εκκαθάριση του γραφείου μου, στη συνταξιοδότηση.
Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της Φυσικής;
Αισθάνομαι αισιόδοξος για το μέλλον της Φυσικής, γιατί η μάθηση μπορεί κα γίνει πλέον και από απόσταση. Υπάρχουν προαιρετικές, εναλλακτικές διαδρομές μάθησης μέσω του διαδικτύου, που δεν υπήρχαν μέχρι πρόσφατα. Επειδή η Φυσική είναι το κέντρο της Επιστήμης, θα αναπτύσσεται καθώς το γενικότερο ενδιαφέρον θα αυξάνεται.

Το χρώμα που σας αρέσει.
Για τα ρούχα ένδυσης το μπλέ. Για τα αυτοκίνητα το κυανό. Σε γενικές γραμμές το ιώδες. Ειδικότερα ο συνδυασμός του κόκκινου και του ιώδους, τα δυο άκρα του ορατού φάσματος, όπως στις θαμνώδεις μπουκαμβίλιες, για παράδειγμα.

Η συνέντευξη στο αρχικό αμερικάνικο κείμενο

Οι απαντήσεις της Lillian McDermott

(Στην εισαγωγή του βιβλίου «Οι Έννοιες της Φυσικής» - Τόμος Ι – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ο Πώλ Χιούιτ απευθύνεται στον σπουδαστή με τούτα τα λόγια:
Προς το Σπουδαστή
Η φυσική μπορεί να είναι μια διασκεδαστική εμπειρία. Ιδιαίτερα η σοβαρή φυσική, όταν παρουσιάζεται με μη μαθηματική γλώσσα και με τρόπο προσγειωμένο. Χαίρομαι τη Φυσική κι ελπίζω να σας μεταδώσω τον ενθουσιασμό μου, καθώς θα σας μιλώ γι’ αυτήν στα επόμενα 35 κεφάλαια. Αν αρχίσετε να ανακαλύπτετε τη φυσική μέσα σε τούτο το βιβλίο, ελπίζω ότι σύντομα θα αντιληφθείτε πως ανακαλύπτετε τη φυσική που υπάρχει σε ό,τι κάνετε ή βλέπετε.
Επειδή στο βιβλίο αυτό η φυσική δεν αναπτύσσεται σαν εφαρμογή των μαθηματικών, δε χρειάζεται υπολογιστή (πράξεων). Τα περισσότερα προβλήματα στο τέλος των κεφαλαίων είναι ασκήσεις σχετικά με τη σημασία και τις συνέπειες των ιδεών της φυσικής – χρησιμοποιώντας τη γλώσσα – και όχι με αλγεβρικούς χειρισμούς και υπολογισμούς. Αν έχετε . πάντως, κάποιον υπολογιστή, κρατήστε τον! Όταν ανακαλύψετε πως η φυσική είναι γοητευτική, ίσως την παρακολουθήσετε σε κάποιο ανώτερο επίπεδο και τότε μπορεί να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για την κατανόηση της φυσικής.
Χαρείτε την ! Πωλ Γκ. Χιούιτ

Σχετικός Σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια: