Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΗΕΔ πηγής, πολική τάση, χαρακτηριστική ηλεκτρικής πηγής.


Με ανοικτούς τους διακόπτες η ένδειξη του βολτομέτρου είναι η ΗΕΔ Ε της πηγής. Κλείνοντας τους διακόπτες, πρώτα τον δ1, μετά και τον δ2, διαπιστώνουμε ότι με την αύξηση της έντασης του ρεύματος Ι, ελαττώνεται η πολική τάση της πηγής. Αυτό οφείλεται στην εσωτερική αντίσταση r της ηλεκτρικής πηγής.

Αν r=0Ω, η πολική τάση της πηγής θα παρέμεινε σταθερή, ανεξάρτητη από την ένταση του ρεύματος που δίνει η πηγή.
.........................................................................
Μετακινώντας τον δρομέα στη ρυθμιστική αντίσταση (συρμάτινη αντίσταση από θερμαντικό) παρατηρήστε και σημειώστε την ένταση του ρεύματος Ι που δίνει η πηγή, την πολική τάση V της πηγής.
Πηγαίνοντας από μεγαλύτερες σε μικρότερες τιμές αντίστασης, διαπιστώνουμε την αύξηση της έντασης του ρεύματος Ι με την ταυτόχρονη ελάττωση της πολικής τάσης V.

Με ανοικτό τον διακόπτη, το βολτόμετρο δείχνει την ΗΕΔ Ε της πηγής.

Όταν βραχυκυκλώσουμε (στο τέλος του πειράματος και για λίγο) την πηγή, η ένταση του ρεύματος είναι Ε/r, το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει η ηλεκτρική πηγή.

Από τις μετρήσεις έντασης ρεύματος Ι - τάσης πηγής V, σχεδιάζουμε τη χαρακτηριστική γραμμή της ηλεκτρικής πηγής:

Η εργαστηριακή άσκηση - πειραματική δραστηριότητα σε φύλλο εργασίας με οδηγίες, βήματα - σχήματα διεξαγωγής της, επεξεργασία μετρήσεων, επεκτάσεις, ΕΔΩ ΠΑΤΗΣΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: