Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Οι ρόλοι των εκπαιδευτικών κατά Γληνό, Δελμούζο, Παπανούτσο

Από το βιβλίο "Μαθητοκεντρική Διδασκαλία" του καθηγητή
Αθανασίου Παπά στο Π.Τ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκδόσεις: Βιβλία για όλους - 1990
Δεν υπάρχουν σχόλια: