Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Πείραμα στο χαρτί. Διατήρηση της ορμής σε μια μετωπική κρούση


Στη χρονοφωτογραφία φαίνονται τα διαδοχικά στιγμιότυπα της κίνησης - κρούσης μιας σφαίρας Α, με αρχικά ακίνητη σφαίρα Β, ίσης μάζας 0,1 Kg.

Τα στιγμιότυπα είναι κάθε 1/50 s το ένα από το άλλο, η κλίμακα σε cm.

Αντλώντας πληροφορίες από τη χρονοφωτογραφία, (και από τα δεδομένα)

να βρεθούν:

1) Το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας Α πριν την κρούση.

2) Το μέτρο της ορμής της σφαίρας Α πριν την κρούση.

3) Η ταχύτητα και η ορμή της σφαίρας Β πριν την κρούση.

4) Η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών πριν την κρούση.

5) Η ταχύτητα και η ορμή της σφαίρας Α μετά την κρούση.

6 Η ταχύτητα και η ορμή της σφαίρας Β μετά την κρούση.

7) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Α στην κρούση.

8) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Β στην κρούση.

9) Τι συμπέρασμα προκύπτει από τα (7) και (8);

10) Σχεδίασε τα διανύσματα της ορμής και της μεταβολής της ορμής για κάθε σφαίρα.

11) Αν η διάρκεια της κρούσης ήταν 0, 001s υπολόγισε τη μέση δύναμη που δέχτηκε κάθε σφαίρα στην κρούση.

12) Υπολόγισε την ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών μετά την κρούση. Τι συμπεραίνεις;

Η απάντηση σε δίστηλο φύλλο εργασίας ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: