Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Εξασκούνται ίσες δυνάμεις, η μία απευθείας, η άλλη μέσω βάρους. Ποιά επιτάχυνση είναι μεγαλύτερη;

Aπάντηση ( Σωστές: b, e)
Αν και η δύναμη που εφαρμόζεται είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις, η μάζα που επιταχύνεται είναι διαφορετική. Στο σύστημα του ενός σώματος, μόνο το σώμα Α επιταχύνεται. Στο σύστημα των δύο σωμάτων, επιταχύνονται δύο σώματα ίσης μάζας το Α και το Β. Διπλάσια μάζα έχει σαν αποτέλεσμα μισή επιτάχυνση. Έτσι η επιτάχυνση είναι μεγαλύτερη (g) στο σύστημα του ενός σώματος.
(Από το δεύτερο νόμο του Newton α=Σf/m η ίδια δύναμη δρά σε μισή μάζα, προκαλεί διπλάσια επιτάχυνση)

Η τάση του νήματος είναι 10 Ν στο σύστημα του ενός σώματος – όχι όμως στο σύστημα των δύο σωμάτων (αν ήταν 10 Ν, η συνισταμένη δύναμη στο σώμα Β θα ήταν μηδέν, δεν θα επιταχύνονταν). Επειδή η επιτάχυνση του συστήματος των δύο σωμάτων είναι η μισή, η τάση του νήματος στο σύστημα των δύο σωμάτων είναι μισή (5Ν)

Δεν υπάρχουν σχόλια: