Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Οι Timoshenko και Young, μιλούν για ισοδύναμη ροπή αδράνειας, θα συνηγορούσαν (υποθέτω) για την απρόβλεπτη; προσέγγιση μερικών μαθητών στο 4ο θέμα.
1)Αρχή των δυνατών έργων στις ιδανικές απλές μηχανές: Το έργο της κινητήριας δύναμης ισούται με το έργο της αντιστάμενης δύναμης σε απόλυτη τιμή.

2)Εφαρμογές της αρχής των δυνατών έργων, με άλλα λόγια της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

3)Περιστροφή ως προς σταθερό άξονα, λόγω σταθερής συνιαταμένης ροπής.

4)Εφαρμογή στην περίπτωση μιας διπλής τροχαλίας, που περιστρέφεται ως προς σταθερό άξονα, λόγω βάρους που πέφτει.

Από το βιβλιο των TIMOSHENKO & YOUNG (καθηγητών μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Stanford) Μετάφραση της 4ης έκδοσης του 1956: Δημήτριος Γκιόκας, καθηγητής Μαθηματικών, Εκδόσεις Καραβία Αθήναι (1964)

Δεν υπάρχουν σχόλια: