Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΗΕΔ επαγωγής από το γήινο μαγνητικό πεδίο ή ανίχνευση του μαγνητικού πεδίου της Γης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: