Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Μια άσκηση Δυναμικής (με τριβή) για την Α Λυκείου.

Κιβώτιο με μάζα 2 Kg βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Εξασκούμε οριζόντια σταθερή δύναμη F. Βρίσκουμε ότι όταν F=8N το κιβώτιο μόλις αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.
1) Με πόση επιτάχυνση θα κινηθεί, όταν F =20N και όταν F =32N;
2) Να παρασταθεί γραφικά η επιτάχυνση (α) συναρτήσει της δύναμης (F).

Εκφώνηση και λύση ΕΔΩ πατώντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: