Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης της περιστροφής

Από το βιβλίο Οδηγός Μελέτης (Study Guide - 1981) για το γνωστό βιβλίο Φυσικής των Resnick - Halliday μια άσκηση εξάσκησης στις εξισώσεις κίνησης της περιστροφικής κίνησης αναλυτικά με ένα απλό παράδειγμα την περιστροφική κίνηση ενός σφυριού.

Η σελίδα είναι χωρισμένη σε δυο στήλες, δεξιά οι ερωτήσεις προγραμματισμένης πορείας και αριστερά οι απαντήσεις. Για να παρθεί η επιθυμητή απάντηση, πρέπει να γίνει η κατάλληλη ερώτηση.

Το βιβλίο σε μορφή «βοηθήματος» έχει σύντομη θεωρία, λίγες ασκήσεις λυμένες, και στο τέλος μια γενική προγραμματισμένη άσκηση (programmed problem) με διαδοχικά βήματα πορείας σχεδόν για όλα τα κεφάλαια της φυσικής, με βάση το βιβλίο της Φυσικής των Halliday, Resnick.

Μια ιδέα για τη διδασκαλία ασκήσεων, με φύλλο εργασίας στο οποίο δεν δίνεται η δεξιά στήλη. Τα αγγλικά είναι προσιτά, μπορούν να βοηθήσουν και άλλοι στο Σχολείο.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: